Възраст на бебето——Средно наддаване на тегло

0-4 месеца—————–170 грама на седмица

4-6 месеца—————–113-142 грама на седмица

6-12 месеца ————-57-113 грама на седмица

Приемливо е за някои бебета да наддават 113-142 на седмица.

Средното кърмено бебе удвоява рожденното си тегло за 5-6 месеца. На едногодишна възраст типичното кърмено бебе ще е увеличило рожденното си тегло около 2 Ѕ пъти. На двегодишна възраст вече не са забележими разлики между кърмените и изкуствено хранените бебета.

Source: Mohrbacher N and Stock J. The Breastfeeding Answer Book, Third Revised ed. Schaumburg, Illinois: La Leche League International, 2003, p. 148-149.

Възраст на бебето–Средно нарастване на ръст–Нарастване обиколката на главата

0-6 месеца————-2.5 cm на месец——————-1.27 cm на месец

6-12 месеца ———1.27 cm на месец——————64 mm на месец

На едногодишна възраст типичното кърмено бебе ще е увеличило ръста си с 50%, а обиколката на главата – с 33%.

Source: Mohrbacher N and Stock J. The Breastfeeding Answer Book, Third Revised ed. Schaumburg, Illinois: La Leche League International, 2003, p. 148-149.

Няколко неща, които трябва да вземето под внимание, когато преценявате наддаването Загуба на тегло в рамките на 5 – 7% през първите 3-4 дни след раждането е нормална. 10% загуба на тегло понякога се счита за нормална, но е сигнал, че кърменето трябва да бъде проследено и оценено от специалист. Добра идея е бебето да бъде измерено на 5-дневна възраст (на 5 дни бебето вече трябва да е започнало да наддава, а не да губи от теглото си), така че ако се развива някакъв проблем, да бъде открит и третиран навреме. Бебето трябва да възвърне рожденното си тегло в рамките на седмица до 10 дни. Ако е спаднало много на тегло в първите дни или ако е болно или преждевременно родено, възвръщането на теглото може да отнеме повече време. Ако бебето не е възстановило теглото си на двуседмична възраст, това е сигнал, че кърменето трябва да бъде проследено и оценено от специалист. Винаги отчитайте наддаването от най-ниската стойност, а не от теглото при раждането. Бебето трябва всеки път да бъде мерено на една и съща теглилка в едно и също облекло (за предпочитане голо), за да може да се състави ясна представа за наддаването. Различните теглилки дават много различни резултати (аз лично съм виждала разлика от половин килограм на две различни теглилки); облеклото или памперса могат да са различни по тегло и да объркат нещата. Не е зле да се прави и второ мерене (резултатът трябва да е близък до първия) и тогава се използва средно аритметичното от двете стойности. Ако бебето ви е много активно или уплашено, не очаквайте да получите точен резултат. Бебетата нарастват скокообразно, а не с постоянно темпо – и за да си спестите ненужни тревоги, като общо правило най-добре е да мерите бебето не повече от веднъж седмично.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Facebook Like Button for Dummies